Το ΔΣ της ΕΛΕΜΒΙΟ που εκλέχθηκε στη Γενική Συνέλευση της Εταιρείας στο πλαίσιο του 8ου Συνεδρίου ΕΛΕΜΒΙΟ (Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2018), με θητεία από 01.01.2019 έως και 31.12.2020, έχει την ακόλουθη σύνθεση:

 • Πρόεδρος

  Αλέξανδρος Τσουκνίδας

 • Αντιπρόεδρος

  Λεωνίδας Σπύρου

  Αντιπρόεδρος

 • Γραμματέας

  Βασίλειος Πανουτσακόπουλος

 • Ταμίας

  Απόστολος Θεοδώρου

  Ταμίας

 • Μέλος

  Δημήτριος Μεταξιώτης

This post is also available in: Αγγλικα