Προηγούμενα Διοικητικά Συμβούλια

 • 2017-2018

  • Πρόεδρος: Πανουτσακόπουλος Βασίλειος

  • Αντιπρόεδρος: Μεταξιώτης Δημήτριος

  • Γραμματέας: Δημήτριος Ευταξιόπουλος

  • Ταμίας: Θεοδώρου Απόστολος

  • Μέλος: Πατίκας Δημήτριος

 • 2015-2016

  • Πρόεδρος: Νικόλαος Δάρρας

  • Αντιπρόεδρος: Δημήτριος Ευταξιόπουλος

  • Γραμματέας: Συμεών Αγαθόπουλος

  • Ταμίας: Βασίλειος Πανουτσακόπουλος

  • Μέλος: Δημοσθένης Μαυρίλας

 • 2013-2014

  • Πρόεδρος: Συμεών Αγαθόπουλος

  • Αντιπρόεδρος: Νικόλαος Δάρρας

  • Γραμματέας: Αραμπατζή Φωτεινή

  • Ταμίας: Τσουκνίδας Αλέξανδρος

  • Μέλος: Δέσποινα Δεληγιάννη

 • 2011-2012

  • Πρόεδρος: Ελισσάβετ Ρουσάνογλου

  • Αντιπρόεδρος: Δέσποινα Δεληγιάννη

  • Γραμματέας: Συμεών Αγαθόπουλος

  • Ταμίας: Νικόλαος Δάρρας

  • Μέλος: Ευάγγελος Μαγνήσαλης

  • Μέλος: Ελευθέριος Κέλλης

  • Μέλος: Bασιλεία Χατζητάκη

 • 2009-2010

  • Πρόεδρος: Δημοσθένης Μαυρίλας

  • Αντιπρόεδρος: Χριστόφορος Προβατίδης

  • Γραμματέας: Ελισσάβετ Ρουσάνογλου

  • Ταμίας: Νικόλαος Δάρρας

  • Μέλος: Ευάγγελος Μαγνήσαλης

  • Μέλος: Συμεών Αγαθόπουλος

 • 2007-2008

  • Πρόεδρος: Βασίλειος Μπαλτζόπουλος

  • Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Μαυρίλας

  • Γραμματέας: Ελισσάβετ Ρουσάνογλου

  • Ταμίας: Γιάννης Γιάκας

  • Μέλος: Σταύρος Κουρκουλής

 • 2005-2006

  • Πρόεδρος: Βασίλειος Μπαλτζόπουλος

  • Αντιπρόεδρος: Δημοσθένης Μαυρίλας

  • Γραμματέας: Ελισσάβετ Ρουσάνογλου

  • Ταμίας: Γιάννης Γιάκας

  • Μέλος: Νίκος Στεργιόπουλος

 • 2004-2005

  Προσωρινή Διοικούσα Αρχή

  • Βασίλειος Μπαλτζόπουλος

  • Αδαμάντιος Αραμπατζής

  • Γεώργιος Μηχανετζής

  • Μιχάλης Χαντές

  • Γιάννης Γιάκας

This post is also available in: Αγγλικα