Το 2ο Συνέδριο της ΕΛΕΜΒΙΟ διεξήχθει στην Αρχαία Ολυμπία, στις 4, 5 & 6 Μαΐου 2007, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον πανεπιστημιακών, ερευνητών, επαγγελματιών και νέων επιστημόνων, η οργανωτική επιτροπή επέλεξε τη μοναδικότητα του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας που επιβάλλουν οι εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη δραστηριοποίηση των συνέδρων στην νέα επιστημονική γνώση.

Το πρώτο συνέδριο της ΕΛΕΜΒΙΟ διεξήχθει στο Πάρκο Μύλου Ματσόπουλου στα Τρίκαλα 15-16 Απριλίου.

"Το Συνέδριο αποτελεί συνέχεια της προηγούμενης επιστημονικής συνάντησης της ΕΛΕΜΒΙΟ στην Θεσσαλονίκη το 2004. Παράλληλα με το επιστημονικό κομμάτι η συνάντηση θα αποτελέσει και το επίσημο ξεκίνημα της ΕΛΕΜΒΙΟ με εκλογές του πρώτου Διοικητικού Συμβουλίου το οποίο πλέον θα έχει και την ευθύνη λειτουργίας της ΕΛΕΜΒΙΟ όπως ορίζεται στο καταστατικό του.