Το 2ο Συνέδριο της ΕΛΕΜΒΙΟ διεξήχθει στην Αρχαία Ολυμπία, στις 4, 5 & 6 Μαΐου 2007, στις εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής.

Με στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον πανεπιστημιακών, ερευνητών, επαγγελματιών και νέων επιστημόνων, η οργανωτική επιτροπή επέλεξε τη μοναδικότητα του περιβάλλοντος και της ατμόσφαιρας που επιβάλλουν οι εγκαταστάσεις της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής για τη δραστηριοποίηση των συνέδρων στην νέα επιστημονική γνώση.

Θέλοντας να δοθεί συνέχεια στη δυναμική δράση της ΕΛ.ΕΜΒΙΟ από την πρώτη επιστημονική συνάντηση της Θεσσαλονίκης το 2004 και το 1ο Συνέδριο στα Τρίκαλα το 2006, τo πρόγραμμα θα περιλαμβάνει:

Κεντρικές ομιλίες σε σύγχρονα θέματα της Εμβιομηχανικής από διακεκριμένους ξένους και Έλληνες επιστήμονες.

Ειδικές συνεδρίες για προφορικές και αναρτημένες ανακοινώσεις στο ευρύτερο φάσμα των θεματικών πεδίων της Εμβιομηχανικής, όπως (κατ' αλφαβητική σειρά):

  • Αθλητισμός
  • Βιοϋλικά
  • Εργασιακός χώρος
  • Εργονομία
  • Καρδιοαγγειακό Σύστημα
  • Μυοσκελετικό Σύστημα
  • Νευρομυϊκό Σύστημα
  • Oδοντιατρική
  • Oρθοπεδική

Προσδοκούμε την ενεργή συμμετοχή σας και περιμένουμε τη δική σας δημιουργική συνεισφορά στη συζήτηση για το παρόν και τις προοπτικές ανάπτυξης της Εμβιομηχανικής στη χώρας μας.