ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
με σειρά υπογραφής

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
κατά το έτος υπογραφής

1. 

Κοτζαμανίδης Χρήστος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

2. 

Διαμαντόπουλος Παναγιώτης

 

3. 

Πίγκος Γιώργος

 

4. 

Κέλλης Ελευθέριος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σέρρες)

5. 

Μπογδάνης Γρηγόριος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

6. 

Παραδείσης Γιώργος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

7. 

Καλερίδης Βασίλειος

 

8. 

Μωραίτη Κωνσταντίνα

 

9. 

Μαγκανάρης Κωνσταντίνος

Manchester Metropolitan University, Aslager, UK

10. 

Κουτεντάκης Ιωάννης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

11. 

Νικολαίδου Μαρία Ελισσάβετ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

12. 

Πλέσσα Ευσταθία

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

13. 

Αθανασίου Γιώργος

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών

14. 

Γιαννικέλλης Κωνσταντίνος

Faculty of Sports Sciences, University of Extremadura, Spain

15. 

Μισιρλής Ιωάννης

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών

16. 

Βαρδαξής Βασίλειος

Dept of Physical Therapy, Des Moines University, USA

17. 

Τσέπης Ηλίας

Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Πατρών

18. 

Γιάκας Ιωάννης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

19. 

Αραμπατζής Αδαμάντιος

Institute of Biomechanics and Orthopaedics, German Sport University Cologne, Germany

20. 

Μπαλτζόπουλος Βασίλειος

Manchester Metropolitan University, Aslager, UK

21. 

Πάτρας Κωνσταντίνος

 

22. 

Ρουσάνογλου Ελισάβετ

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

23. 

Μπουντόλος Κωνσταντίνος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

24. 

Μπίσσας Αθανάσιος

 

25. 

Χατζητάκη Βασιλεία

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

26. 

Τσιόκανος Αθανάσιος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

27. 

Παπαδόπουλος Χρήστος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σέρρες)

28. 

Αμοιρίδης Ιωάννης

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σέρρες)

29. 

Αραμπατζή Φωτεινή

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σέρρες)

30. 

Κόλλιας Ηρακλής  

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

31. 

Γούργουλης Βασίλεος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή)

32. 

Αγγελούσης Νικόλαος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή)

33. 

Βαγενάς Γιώργος

Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών

34. 

Χαντές Μιχαήλ

 

35. 

Μηχανετζής Γιώργος

Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών