1. Έγκαιρη ενημέρωση για κάθε εκδήλωση του Συλλόγου.

2. Συμμετοχή στις τακτικές και έκτακτες Γενικές Συνελεύσεις του Συλλόγου και στις αποφάσεις αυτών.

3. Συμμετοχή στα επιστημονικά συνέδρια και τις εκδηλώσεις, του Συλλόγου, καθώς και στην παρακολούθηση των συνεδριάσεων του Δ.Σ.

4. Πρόσβαση στις ιστοσελίδες των μελών της ΕΛΕΜΒΙΟ.