Το Τμήμα Μηχανικών Βιοϊατρικής Τεχνολογίας ΤΕ (ΤΕΙ Αθήνας) προγραμματίζει, για τις 18-20 Ιουνίου 2015, τη διοργάνωση ενός συνεδρίου υπό τον τίτλο:

« BIOMEP 2015 (Conference on Biomedical Instrumentation and Related Engineering and Physical Sciences») - /(Βιοϊατρική Οργανολογία και Επιστήμες Μηχανικού – Φυσικές Επιστήμες)

Το συνέδριο χρηματοδοτείται από ένα πρόγραμμα «Αριστεία Ι» (της ΓΓΕΤ) με ακρωνύμιο MISCIRLU (Medical Image SCIence thRough Luminescence/ Νο 1476).

Παρά το ότι το πρόγραμμα εστιάζει σε θέματα Ανιχνευτών Ακτινοβολίας για Ιατρική Απεικόνιση, στο συνέδριο θα υπάρχουν συνεδρίες και για τους περισσότερους τομείς της Βιοϊατρικής Τεχνολογίας και της Ιατρικής Φυσικής.

► Τελική ημερομηνία κατάθεσης περιλήψεων: Κυριακή 15 Μαρτίου 2015.