2017-2018

Συνέδριο Αθήνας

2015-2016

Συνέδριο Πάτρας

2013-2014

Συνέδριο Θεσσαλονίκης

201?-201?

Συνέδριο Πολυτεχνείου Αθηνών

201?-201?

Συνέδριο Ιωαννίνων