2014-2015

Συνέδριο Πάτρας

2017-2018

Συνέδριο Θεσσαλονίκης

201?-201?

Συνέδριο Πολυτεχνείου Αθηνών

201?-201?

Συνέδριο Ιωαννίνων

201?-201?

Συνέδριο Αρχαίας Ολυμπίας