Η ΕΛΕΜΒΙΟ ιδρύθηκε το 2005 με έδρα το Βόλο, με στόχο να φέρει σε επικοινωνία ακαδημαϊκούς, ερευνητές, επαγγελματίες και νέους επιστήμονες που δραστηριοποιούνται στο χώρο της Εμβιομηχανικής σε ευρύ φάσμα ερευνητικών πεδίων όπως:

 • Αθλητισμός
 • Βιοϋλικά
 • Εργασιακός χώρος
 • Εργονομία
 • Καρδιοαγγειακό Σύστημα
 • Κλινική Ανάλυση Κίνησης
 • Μυοσκελετικό Σύστημα
 • Νευρομυϊκό Σύστημα
 • Oδοντιατρική
 • Oρθοπαιδική
 • Υπολογιστική

Στόχος αυτής της προσπάθειας είναι η δημιουργία ενός σημείου αναφοράς για όποιον θέλει να ενημερωθεί αλλά και να ανταλλάξει πληροφορίες για τα ερευνητικά πεδία της Εμβιομηχανικής.

Η ενεργή συμμετοχή σας στις δραστηριότητες της ΕΛΕΜΒΙΟ θα αποτελέσει δημιουργική συνεισφορά στη συζήτηση για το παρόν και τις προοπτικές ανάπτυξης της Εμβιομηχανικής στη χώρα μας.