Κατάλογος ιδρυτικών μελών

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
με σειρά υπογραφής
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
κατά το έτος υπογραφής
Κοτζαμανίδης ΧρήστοςΤμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Διαμαντόπουλος Παναγιώτης
Πίγκος Γιώργος
Κέλλης ΕλευθέριοςΤμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σέρρες)
Μπογδάνης ΓρηγόριοςΤμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Παραδείσης ΓιώργοςΤμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Καλερίδης Βασίλειος
Μωραΐτη Κωνσταντίνα
Μαγκανάρης ΚωνσταντίνοςManchester Metropolitan University, Aslager, UK
Κουτεντάκης Ιωάννης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Νικολαΐδου Μαρία ΕλισσάβετΤμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Πλέσσα ΕυσταθίαΤμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Αθανασίου Γιώργος
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Γιαννικέλλης Κωνσταντίνος
Faculty of Sports Sciences, University of Extremadura, Spain
Μισιρλής ΙωάννηςΤμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών
Βαρδαξής Βασίλειος
Dept of Physical Therapy, Des Moines University, USA
Τσέπης ΗλίαςΤμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό & Εκπαιδευτικό Ινστιτούτο Πατρών
Γιάκας Ιωάννης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Αραμπατζής Αδαμάντιος
Institute of Biomechanics and Orthopaedics, German Sport University Cologne, Germany
Μπαλτζόπουλος ΒασίλειοςManchester Metropolitan University, Aslager, UK
Πάτρας Κωνσταντίνος
Ρουσάνογλου Ελισάβετ
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μπουντόλος Κωνσταντίνος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Μπίσσας Αθανάσιος
Χατζητάκη Βασιλεία
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τσιόκανος Αθανάσιος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας
Παπαδόπουλος Χρήστος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σέρρες)
Αμοιρίδης Ιωάννης
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σέρρες)
Αραμπατζή Φωτεινή
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Σέρρες)
Κόλλιας Ηρακλής
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Γούργουλης Βασίλεος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή)
Αγγελούσης Νικόλαος
Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Θράκης (Κομοτηνή)
Βαγενάς ΓιώργοςΤμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού, Πανεπιστήμιο Αθηνών
Χαντές Μιχαήλ
Μηχανετζής ΓιώργοςΤμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Αεροναυπηγών, Πανεπιστήμιο Πατρών

This post is also available in: Αγγλικα