Επίτιμα Μέλη μπορούν να γίνουν διακεκριμένοι επιστήμονες που συνέβαλαν σημαντικά στην ανάπτυξη της Εμβιομηχανικής και βοήθησαν τους σκοπούς και τις δραστηριότητες της ΕΛΕΜΒΙΟ. Το υποψήφιο επίτιμο μέλος προτείνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο και η απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση της ΕΛΕΜΒΙΟ. Στο επίτιμο μέλος παρέχονται όλα τα προνόμια της συμμετοχής του στην Κοινωνία, ενώ απαλλάσσεται από τις ετήσιες συνδρομές και τα τέλη εγγραφής στα συμπόσια, συνέδρια και σεμινάρια που διοργανώνει η ΕΛΕΜΒΙΟ.

Κατάλογος Επίτημων Μελών

Ιωάννης Μισιρλής (11 Οκτωμβρίου 2014)

This post is also available in: Αγγλικα