Στο πλαίσιο της δραστηριότητας των Πρεσβευτών της ΕΛΕΜΒΙΟ για τη
διασύνδεση της ΕΛΕΜΒΙΟ με φορείς και ιδρύματα του εξωτερικού, σας
κοινοποιούμε μήνυμα του Dr. Navrag Singh για διδακτορικές και
μετα-διδακτορικές θέσεις στο ETH Centre στην Σιγκαπούρη:

Dear colleagues,
We are now recruiting into the Future Health Technologies program from
the ETH Centre in Singapore.  In this round we are looking for
talented and motivated individuals for our post-doctoral and PhD
positions. Both positions are geared towards population-based studies
for assessing the risk of falls in elderly using wearable sensors. For
details on individual positions and the program please check out the
following links.
PhD postion
The position “PhD position in Future Health Technologies on Assessing
fall risk in elderly” is online and can be viewed directly with the
following link:
https://www.jobs.ethz.ch/job/view/JOPG_ethz_vzwsid388pwEIaKvvF
Post-doc position
The position Postdoctoral position in Future Health Technologies on
Assessing fall risk in elderly is online and can be viewed directly
with the following link:
https://www.jobs.ethz.ch/job/view/JOPG_ethz_Rq1hTYR4W7JXBnFfTT