• Συμπόσιο Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής

 • Προεδρείο

  Σ. Αγαθόπουλος, Ν. Δάρρας

 • Ομιλητές

 • Ε. Ρουσάνογλου

«Η ΕΛΕΜΒΙΟ στη διαδρομή της αθλητικής επιστήμης»

 • Β. Μπαλτζόπουλος

«Η εξέλιξη της αθλητικής εμβιομηχανικής την τελευταία 30ετια και οι ερευνητικές προκλήσεις του μέλλοντος»

 • Α. Αραμπατζής

«Προσαρμογές πρόβλεψης και αντίδρασης στην κινητική συμπεριφορά: Εφαρμογές στην πρόληψη πτώσεων»

 • Δ. Δεληγιάννη

«Ιστοτεχνολογία για την αποκατάσταση κακώσεων του μυοσκελετικού συστήματος»

 • Ν. Δάρρας

«Κλινική ανάλυση κίνησης»

 • Φ. Αραμπατζή, Α. Τσουκνίδας

«Προσδιορισμός της μυϊκής ενεργοποίησης με διαφορετικές μεθόδους ανάλυσης»

 • Γ. Αθανασίου

«Εργονομία»

 • Ν. Μιχαηλίδης, Α. Τσουκνίδας

« Η μηχανική των υλικών, τεχνητών και βιολογικών»

 • Σ. Αγαθόπουλος

«Τα υλικά στην εξέλιξη της ιατρικής και της άθλησης»

This post is also available in: Greek