• 2008

    Αδελφοποίηση με την International Society of Biomechanics

  • 2012

    Αδελφοποίηση με την European Society of Biomechanics

    2012

This post is also available in: Αγγλικα