Θέσπιση του βραβείου «Frontiers in Biomechanics», σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Frontiers.

Η βράβευση στοχεύει στην ανάδειξη νέων, αξιόλογων Ελλήνων ερευνητών, στο επιστημονικό πεδίο της εμβιομηχανικής και θα απονεμηθεί στην καλύτερη εργασία που θα παρουσιαστεί στο ερχόμενο Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρείας Εμβιομηχανικής.

Συμμετοχή στον θεσμό μπορούν να δηλώσουν νέοι ερευνητές που τελούν υποψήφιοι διδάκτορες ή νέοι κάτοχοι διδακτορικού, για τους οποίους δεν έχουν παρέλθει (κατά τη διάρκεια του συνεδρίου) περισσότερα από 5 χρόνια από την κτήση του διδακτορικού τους.

Το βραβείο θεσπίζεται σε συνεργασία με τον εκδοτικό οίκο Frontiers Media SA και συνοδεύεται από την δυνατότητα δωρεάν δημοσίευσης της εν λόγω εργασίας τους, σε ειδικό τεύχος του περιοδικού «Frontiers in Bioengineering and Biotechnology».

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον διαγωνισμό και την διαδικασία επιλογής/αξιολόγησης των εργασιών θα ανακοινωθούν κατά την αναγγελία του 9ου Συνεδρίου της ΕΛΕΜΒΙΟ.

HSB Thesis Award