1 ος Εθνικός Διαγωνισμός Πτυχιακής/Μεταπτυχιακής Εργασίας.

Η Ελληνική Εταιρεία Εμβιομηχανικής (ΕΛΕΜΒΙΟ) διοργανώνει τον 1ο Eθνικό Διαγωνισμό
Πτυχιακής-Διπλωματικής/Μεταπτυχιακής εργασίας (HSB Thesis Award) στον τομέα της
Εμβιομηχανικής (Biomechanics/Biomechanical Engineering). με την ευγενική χορηγία της
εταιρείας Biomechanical Solutions (www.bme.gr).BME_logo

Σκοπός του βραβείου είναι να ενθαρρύνει την άριστη έρευνα στον τομέα της Εμβιομηχανικής
από προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές στην Ελλάδα. Tα βραβεία περιλαμβάνουν α)
την δωρεάν συμμετοχή των βραβευθέντων στο 9 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εμβιομηχανικής που
θα διεξαχθεί το 2022 στον Βόλο, και β) πιστοποιήσεις απόκτησης των βραβείων, οι οποίες θα
απονεμηθούν στο Συνέδριο. Το ΔΣ της ΕΛΕΜΒΙΟ θα ορίσει τον αριθμό των βραβευθέντων σε
αναλογία με τον αριθμό των υποβολών.
Η πρόσκληση απευθύνεται σε απόφοιτους Πολυτεχνικών Σχολών και Τμημάτων Υλικών,
Σχολών Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, Σχολών Επιστημών Υγείας, καθώς και
κατόχους Μεταπτυχιακών τίτλων ειδίκευσης των ανωτέρω σχολών και τμημάτων της
ημεδαπής, οι οποίες/οι ολοκλήρωσαν τις πτυχιακές-Διπλωματικές/Μεταπτυχιακές τους
εργασίες στην επιστημονική περιοχή της Εμβιομηχανικής από 01-09-2019 έως 30-09-2021.
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων: 15 Οκτωβρίου 2021

Οδηγίες υποβολής αίτησης